ŠKOLSKI INFOCENTAR
Školski infocentar je projekt kojim je omogućeno pravodobno informiranje roditelja o uspjehu djece i ostalim školskim zbivanjima, jednostavnim i većini roditelja dostupnim načinima komunikacije.
CILJEVI
  • Cilj projekta je da kontinuirano, jednostavno i pravodobno informiranje o uspjehu i svim događanjima u školi.

  • Teži se efikasnijoj komunikaciji na način da roditelji dobivaju sve informacije o uspjehu i ponašanju svoje djece u obrazovnom procesu redovito i na vrijeme, te da neposredna komunikacija na roditeljskim sastancima bude kvalitetnija.

  • Cilj projekta NIJE zamijeniti komunikaciju između nastavnika i roditelja, već nadopuniti je i unaprijediti, osiguravajući brz i jeftin način informiranja roditelja o različitim događajima u školi.
OČEKIVANI REZULTATI
  • Aktivnije sudjelovanje roditelja u školovanju djeteta, te time povećanje uspješnosti djeteta u svim aspektima obrazovanja.

  • Zadovoljstvo i osjećaj sigurnosti roditelja zahvaljujući pravodobnim i kvalitetnim informacijama o tijeku obrazovnog procesa.

  • Roditelji dobivaju više vremena i mogućnosti za komunikaciju s profesorima u smislu rješavanja eventualnih problema na koja nailazi njihovo dijete.

  • Efikasnijem korištenjem vremena na roditeljskim sastancima, otvara se mogućnost podizanja kvalitete roditeljskih sastanaka (obuhvata bitnih tema s područja odgoja i obrazovanja, ....)Školski infocentar preporučuju RODITELJI i UČITELJI!